HOTLINE 0-8184-08192

Our Products

Products

Kaori-Brazed Plate Heat Exchangers

เกิดจากการเรียงต่อกันของแผ่นเพลทที่ทำจากสแตนเลต ขึ้นรูปไม่ให้เรียบด้วยแรงกดสูง แผ่นเพลทเหล่านั้นได้รับแรงอัดที่สูงและเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้ทองแดงหรือ นิกเกิล(ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน) การไหลของสาร 2 ตัวที่จะทำการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นจะไหลผ่านช่องที่อยู่ระหว่างแผ่น เพลทแต่ละแผ่น โดยสารหนึ่งจะไหลอยู่ในช่องที่เป็นเลขคู่ ส่วนสารอีกตัวจะไหลอยู่ในช่องที่เป็นเลขคี่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นผ่านแผ่นเพลททุกๆ แผ่นขึ้น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทแบบเชื่อมติด แตกต่างจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลทแบบมีปะเก็น ตรงวัสดุที่ใช้ผนึกแผ่นเพลทเข้าด้วยกัน แบบเชื่อมติดในขั้นตอนการผลิตจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เป็นสูญญากาศและมี อุณหภูมิสูงเข้ามาเกี่ยวข้องมีผลให้ทองแดงหรือนิกเกิลละลายเข้าไปเป็นตัว เชื่อมระหว่างแต่ละแผ่นเพลท

  สารที่จะทำการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นผ่าน BPHE มีหลากหลายประเภทเช่น

 • - น้ำยาสำหรับใช้ทำความเย็นทุกชนิด (แอมโมเนียจะใช้แบบเชื่อมด้วยนิกเกิล)
 • - ตัวทำละลายอินทรีย์
 • - น้ำ , น้ำมัน
 • - สารละลายหลากหลายชนิด เช่น (glycol mixtures, CaCl2, alcohols etc)

  BPHE สามารถนำไปเป็นอุปกรณ์ ส่วนหนึ่งสำหรับทำเป็น

 • - ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน) สำหรับผลิตน้ำร้อนที่ประหยัดต้นทุนและพลังงาน
 • - ชิลเลอร์ สำหรับใช้ในงานและอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำกว่าน้ำธรรมดา
 • - ระบบปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น
 • - ชุดลดความชื้นของอากาศ
 • - ลดอุณหภูมิของ น้ำ, น้ำมันหลากหลายชนิด, คอมเพรสเซอร์
 • - ควบคุมอุณหภูมิให้คงไว้ตามที่กำหนด
 • - ชุดประหยัดพลังงาน เช่น ทำน้ำร้อน(ฟรี)จากแอร์

  ลักษณะเฉพาะ

 • - ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน - ความเย็นสูง
 • - กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ น้ำหนักเบา
 • - ใช้งานที่ความดันสูงได้ (30 bar)
 • - ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ (200๐c)
 • - ต้นทุนต่ำแต่ได้งานเหมือนเดิม
 • - ค่า Pressure Drop ต่ำ