HOTLINE 0-8184-08192
`

Our Products

Products

Heat Pump

แนะนำ

เทมป์เมกเกอร์-ฮีทปั๊มป์ (ปั๊มป์ความร้อน) อุปกรณ์หลักของปั๊มความร้อนมีด้วยกัน 4 ชิ้น คือ เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser) วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) และเครื่องระเหย (Evaporator) หลักการทำงานของปั๊มความร้อนจะใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับ ตัวกลาง (น้ำ,อากาศ) คล้ายกับระบบปรับอากาศคือ
เมื่อสารทำความเย็นดูดรับความร้อนจากอากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเครื่อง ระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) และจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิและความดันสูง จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ
เมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลด ความดัน (Expansion Valve) วาล์วลดความดันจะลดความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลง สารทำความเย็นที่ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของผสมไหลไปรับความร้อน ที่เครื่องระเหยต่อไป การทำงานของปั๊มความร้อนจะทำเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพสูงสามารถทำความร้อนและความเย็นได้ในเวลา เดียวกันประหยัดพลังงานเนื่องจากได้พลังงานความร้อนมากกว่าการใช้ฮีทเตอร์ 2-3 เท่า(ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) อีกทั้งยังได้ลมเย็น(หรือน้ำเย็น)เป็นผลพลอยได้

ลักษณะเฉพาะ

แบ่งตามแหล่งกำเนิดความร้อน แบ่งเป็นเครื่องปั๊มป์ความร้อนที่ใช้อากาศเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน และเครื่องปั๊มป์ความร้อนที่ใช้น้ำเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ใช้งานได้หลายหลาก เช่น ทำน้ำร้อนสำหรับโรงแรม, คอนโดมิเนียม, อพาทเมนท์, ใช้กับสระว่ายน้ำ และ สปา